Par mums

Iepriecini radus, draugus Latvijā, nogādājot dāvanu tieši rokās.

Telegift.lv jau 16 gadus piedāvā iespēju ārzemju latviešiem  gan Kanādā, gan Amerikā gan citur pasaulē, pārsteigt savus tuviniekus, radus, draugus Latvijā ar jauku dāvanu grozu pie pašām durvīm tieši rokās. Apzinoties došanas prieku (arī mums kā piegādātajiem), un redzot prieka asaras acīs saņēmējam, dāvanu grozus gādājam un iepakojam ar īpašu siltumu un prieku sirdīs. 

Pārsteidz gan svētkos,
gan ikdienā!

Laba sadarbība 15 gadu garumā mums ir izveidojusies ar Kanādas Toronto Sv.Andreja draudzes komiteju “Palīdzība Latvijai”, katru gadu sagādājot pārtikas pakas senioriem māsu draudzēs Latvijā (Zemīte, Durbe, Daudzeva). Šis jaukais dāvināšanas darbs mums nekad nav bijis bizness un peļņas avots, bet gan sirsnīgs hobijs,   lai visiem būtu prieks no tā. Tavi izvēlētie dāvanu grozi tiks skaisti iepakoti un nogādāti tieši rokās jūsu tuviniekam.