Par mums

Pārstiedzam
gan svētkos, gan ikdienā!

Telegift.lv jau 16 gadus piedāvā iespēju ārzemju latviešiem,  gan Kanādā, gan Amerikā, gan citur pasaulē, iespēju pārsteigt savus tuviniekus, radus, draugus Latvijā ar jauku dāvanu grozu pie pašām durvīm tieši rokās. Apzinoties došanas prieku (arī mums –  piegādātajiem), un redzot prieka asaras acīs saņēmējam, dāvanu grozus gādājam un veidojam ar īpašu siltumu un prieku sirdīs. 

Šis jaukais dāvināšanas darbs mums nekad nav bijis bizness un peļņas avots, bet gan sirsnīgs hobijs, lai visiem būtu prieks no tā. 

Mūsu darbības sākums...

Kopš 2006.gada mums ir izveidojusies laba sadarbība ar Kanādas Toronto Sv.Andreja draudzes komitejas ziedojumu fondu “Palīdzība Latvijai”, katru gadu svētkos sagādājot pārtikas pakas senioriem māsu draudzēs Latvijā (Zemīte, Durbe, Daudzeva). Ar ārzemju latviešu palīdzību katru gadu sūtam vietējos bērnus no daudzbērnu ģimenēm uz kristīgām un muzikālām vasaras nometnēm Latvijā, kā arī tiek atbalstīti citi labdarības projekti.